תיעוד לאשכול – מסמכים

אשכול פיננסי

תיעוד הכניסות השונות באשכול, בתחום הפיננסי.

אשכול פיננסי

נספחים

מערכת המים/חשמל

מערכת למעקב צריכה וחיובי מים/חשמל, על מורכבות מדרג העלויות.

מערכת הא.ס.ף

אשכול סליקה פנימית – מאפשרת סליקה מרוכזת של כל השרותים הנתנים ללקוח. עומדת בתקן PCI החדש.

דוח טבלאי

דוחות מטריציונים גמישים המוגדרים ע”י המשתמש.

מערכת מבזק

קבלת אישורי ניכוי, מרשות המסים, באמצעות שע”מ, לכלל הספקים ישירות לתוך מערכת האשכול.

ניהול הלוואות

דוחות מטריציונים גמישים המוגדרים ע”י המשתמש.ניהול ספר ההלוואות המגוונות הניתנות להגדרה באשכול

הוצאות מחיה ביטוח לאומי

לקיבוץ

דילוג לתוכן