מוצרים חדשים

אשכול-בו

Eshkol Query

אשכול סליקה פנימית

אישור בקליק

חשבוניות תושבים/ענפים

הפתרון לחיובים החודשיים

הפקת קבצים במבנה אחיד

מודול אוכוסיה

מס"ב חברים מתקציב אישי

מס"ב חברים מיתרת הלקוח

מחלקת תקשוב שירותים נלווים

Web Reports System

ניהול משאבים משותפים

Eshkol Mobile

מערכת חיובי חשמל ומים

מערכת 1000

רשת ביטחון

קבלת הודעות מאשכול

פקסים מהאשכול

סריקת מסמכים חיצוניים

דילוג לתוכן