תוכנה לניהול פיננסי

מערכת מקיפה לניהול הפיננסי של העסק, חברה או ארגון. פתרונות מותאמים לניהול התקציב, תזרים מזומנים, תמחיר, מערכת הנהלת חשבונות, נכסים, הלוואות ונסיעות לחו”ל.

מערכת ניהול תקציב

 • ניהול התקציב והבקרה של הארגון ביחידות הרווח וההפסד שבה
 • אפשרות לתכנון תקציב על סמך ביצוע שנה קודמת
 • דו”חות : דו”ח תכנון מול ביצוע
 • דו”ח השוואה תקופתי
 • ניהול התקציב משלב דרישת הרכש ועד לתשלום לספקים
 • קיים קישור מקוון למערך הרכש
 • הגדרת הרשאות לתקציב ברכש כולל בקרות online בעת קליטת תנועות הרכש
 • ביצוע מעקב ובקרה ע”י הגדרת work flow בארגון

ניהול תזרים

 • כלי לרישום וניתוח פעולות כספיות שבוצעו, וצפי תקבולים ותשלומים לטווח בינוני וארוך בארגון
 • אפשרות פיצול תזרימי לכל פקודה בהנה”ח
 • דו”חות : תזרים עבר (הסטורי)
 • תזרים חזוי
 • מסך לשימוש הגזבר – ריכוז היתרות בבנק לטווח הקצר וביצוע פעולות העברה מחשבון לחשבון

ניהול תמחיר – מרכזי רווח

 • ניהול המערכת בהיבט התמחירי בהסתכלות על ענפים, מחלקות או אגפים בארגון (פעילויות)
 • אפשרות הגדרת מחדלים לחשבונות השונים עם פיצול אחוזי
 • דו”חות : ניתנים להפקה עבור החברות השונות, או לקונצרן (ארגון) כולו
 • כרטסת תמחירית
 • ניתוח תמחירי
 • ביצוע תמחירי
 • מאזן בוחן תמחירי ודו”חות ניהוליים תמחיריים בהתאם לצורכי המשתמשים בארגון

צרו קשר לייעוץ
והצעת מחיר

מערכת הנהלת חשבונות

הנהלת חשבונות (הספר הראשי)

 • רישום הפעולות החשבונאיות תוך ביצוע בקרות איזון על פי פרמטרים המוגדרים לפי צרכי הארגון – איזון בחודשי אירוע, איזון במטבע החברה וכו’
 • יצירת פקודות אוטומטיות כמו ניכוי במקור, פיצול מע”מ וכו’
 • אפשרות יצירת פקודות רב חברתיות
 • דו”חות – דו”ח מאזן, דו”ח רו”הס, דו”חות ניהוליים המותאמים לצרכי המשתמשים בארגון
 • דו”חות מתואמים למדד

לקוחות, אובליגו וגבייה

 • ניהול כל הלקוחות על נתוניהם באופן עדכני.
 • אפשרות ללקוחות מזדמנים.
 • הגדרת אשראי פתוח ומכוסה ללקוח.
 • ניהול ומעקב יתרות הלקוח על פי סרגל תקופות מבוקש (יומי, חודשי וכו’).
 • אפשרות גיול החוב.
 • שאילתות מצב לקוח.
 • מערך גבייה משוכלל – כל הנדרש במסך אחד, כולל תיעוד ומשלוח מכתבי תזכורת והתראה.
 • העברה למס”ב לקוחות.

קופה

 • מעקב אחר תשלומים מהלקוחות, הפקת הקבלות.
 • ניהול מערכת הפקדה אוטומטי לבנק.
 • רישום אוטומטי לספרי הנהח”ש, תוך ביצוע התאמות.
 • אפשרות ניהול כמה קופות במקביל, עם יכולת הפקדה מקופה לקופה.
 • טיפול בכרטיסי אשראי.

ריבית

הרצת ריבית לחשבונות לקוחות על בסיס יתרה יומית תוך הבחנה בין ריבית זכות, ריבית חובה וריבית חריגה. הפקת חשבונות אוטומטית ע”פ תוצאת ההרצה. רישום פקודה למערכת הפיננסית.

בנקים

אפשרות קליטת התנועות מהבנק באופן אוטומטי.
ביצוע התאמה ממוחשבת על פי פרמטרים מוגדרים וניתנים לשינוי.

צרו קשר לייעוץ
והצעת מחיר

נכסים – ניהול הרכוש הקבוע

 • חישוב ועדכון אוטומטי של הוצאות פחת עבור מס הכנסה ורישומן באופן אוטומטי לספרי הנה”ח.
 • ניהול נכסים מתואמים למדד.
 • דו”חות : כרטסת עלויות.
 • דו”ח עלות.
 • חישוב רווח הון.
 • דו”ח תנועות לנכס.

הלוואות

 • ניהול ההלוואות בארגון לפי ספרי הלוואות
 • שמירת נתוני הפרעון ולוח הסילוקין לכל הלוואה והלוואה (על פי שיטות החזר המקובלות במשק)
 • שיערוך העסקאות למועד המבוקש
 • רישום אוטומטי להנהח”ש (את ההחזרים/תשלומים ואת השיערוכים)
 • דו”חות : דו”ח החזרי הלוואות צפוי/בפועל
 • דו”ח מצב הלוואות
 • דו”חות שיערוך

נסיעות לחו”ל

מעקב אחרי נסיעות לחו”ל של עובדים בארגון. קלט פרטי הנסיעה, משיכת כספים עבור הנסיעה, דו”ח הוצאות בגמר הנסיעה ו”סגירת” הנסיעה תוך ביצוע קישור מלא למערכת הפיננסית.

דילוג לתוכן