CRM מערכת ניהול וקשרי לקוחות

מערכת חכמה לניהול לידים, הזמנות לקוח ומערך למעקב קשרי לקוחות (CRM). תוכנת ניהול לקוחות הכוללת בין היתר הפקת חשבוניות, בקרת אשראי, מלאים, גביה, דוחות מכירות תקופתיים, ניהול מבצעים ועוד.

פתרון כולל של ליווי הטיפול בלקוח החל בדו-שיח לפני ההצעה (ביקורים, טלפונים וכו’), הצעת מחיר, הזמנת המסגרת (הסכם) ,הזמנה, משלוח הסחורה (ת”מ), הפקת החשבונית וכתיבתה לספר הנהח”ש.

לייעוץ והצעת מחיר
התקשרו 046773225 או
ייעוץ מערכות מידע

ניהול השיווק והמכירות

 • הקישוריות בין המסמכים מעדכנת היתרות הפתוחות.
 • אפשרות סגירת הזמנות על פי פרמטרים שונים.
 • אפשרות לניהול מבצעים ללקוח.
 • הפקת החשבוניות באופן תקופתי, מיידי או מרוכז, בסיכומים ובמיונים שונים בהתאמה לצורכי הלקוחות השונים.
 • הפעלת מנגנון בקרת אשראי במסמכים השונים.
 • הפעלת מנגנון בקרת מלאים במסמכים השונים.
 • הפעלת מנגנון הנחות במסמכים השונים, תוך אפשרות הגדרת אחוזי הנחה מחדליים ללקוחות השונים.
 • דו”חות : דו”ח מכירות ללקוח בריכוזים שונים.
 • דו”חות מכירות תקופתיים, כולל לפי סוכנים.
 • דו”ח לא קנו לפי לקוח /פריט.
 • דרוג לקוחות לפי מכירות.
 • את הטיפול בלקוח סוגר מערך גביה מתוחכם, ומערך למעקב קשרי לקוח (CRM).

ניהול מערך היצוא

הפעלת מערך היצוא הכולל:

הוצאת PROFORMA , הזמנת יצוא ואישורה, הפקת .L.P והפקת INVOICE וכן יצירת טופס הוראות לביצוע משלוח עבור עמילי המכס השונים.
ניהול תיקי יצוא עם מעקב כספי, רשימונים וניהול המימון – עם רישום אוטומטי לספרי הנהח”ש.

תהליכים מרכזיים:

 • הזמנות מסגרת – טיפול בהזמנות מבצע, בהזמנות תקציביות למוסדות ובהזמנות שריון.
 • הזמנת מבצע הינה רכישת חבילת מוצרים כאשר מופקת חשבונית על העסקה כולה ולאחר מכן הלקוח מושך מ”בנק” המוצרים העומד לרשותו
 • הצעות מחיר – תוך אפשרות הפיכת ההצעה להזמנת לקוח.
 • המרות מבצע – מאפשר המרה בין מוצרים ב”בנק” המבצע.הזמנות לקוחות – ריכוז במסך אחד של כל הדרישות לאספקה מכל סוג:
  • מכירה בתשלום שוטף.
  • משיכה מיתרות מבצע.
  • המרה תוך כדי משיכת מבצע.
  • שיוך להזמנת מסגרת או הזמנת שריון.
  • הזמנת חלוקה ואספקה לרשתות השיווק
 • הפקת חשבונית סוף חודש
 • טיפול בהזמנות דחויות ( backorders )
 • יצירת מסמכים להודעה על שינוי מחירים ומעקב אחר קבלת אישורים מהלקוחות.
 • דו”חות:
  • דו”ח מכירות ללקוח בריכוזים שונים.
  • דרוג לקוחות לפי מכירות.
  • דו”ח לא קנו לפי לקוח /פריט.
  • דו”חות מכירות תקופתיים, כולל לפי סוכנים.
  • דו”ח הכנה לביקור עבור סוכני המכירות.

לייעוץ והצעת מחיר
התקשרו 046773225 או
ייעוץ מערכות מידע