לנוחיותך, מסמכי התיעוד מובאים כקבצי WORD, כך שתוכל להוסיף הערות לשימושך.

 לחץ להורדה:

  • אשכול פיננסי – תיעוד הכניסות השונות באשכול, בתחום הפיננסי.
  • אשכול פיננסי – נספחים
  • מערכת המים/חשמל – מערכת למעקב צריכה וחיובי מים/חשמל, על מורכבות מדרג העלויות.
  • מערכת הא.ס.ף – אשכול סליקה פנימית – מאפשרת סליקה מרוכזת של כל השרותים הנתנים ללקוח. עומדת בתקן PCI החדש.
  • דוח טבלאי – דוחות מטריציונים גמישים המוגדרים ע”י המשתמש.
  • מערכת מבזק – קבלת אישורי ניכוי, מרשות המסים, באמצעות שע”מ, לכלל הספקים ישירות לתוך מערכת האשכול.
  • ניהול הלוואות – ניהול ספר ההלוואות המגוונות הניתנות להגדרה באשכול
  • הוצאות מחיה ביטוח לאומי – לקיבוץ