נוספה האפשרות לבצע רישום מתנועות הבנק ישירות לתקציב האישי.

לפרטים ניתן לפנות לצוות המיישמים